*Cena za prowadzenie jednej platformy. Za publikację tych samych postów i wykonanie tych samych prac na dodatkowej platformie społecznościowej doliczam 25% do ceny pakietu za każdą kolejną platformę.